Tjäna pengar på våra ljus! Vi ger högre marginal, på våra lättsålda Antikljus

LJUSAB står för tillförlitlighet. Våra ljus-produkter står för hög kvalitet och lång brinntidDet är skillnad på ljus och handstöpta stearinljus avseende kvalité, veke, tillverkning och  ljusmassans sammansättning. Bakom varje handstöpt ljus ligger ett nogrannt och omsorgsfullt hantverk och en rad erfarenheter med anor under hundratals år. En perfekt kombination ger ett omtyckt stearinljus  - som varken ryker eller rinner, när det brinner i all sin prakt!
     Vi jobbar efter en modern miljömedvetenhet och eliminerar t ex spill genom ett återanvändningssystem
där vi använder oanvändbara ljusstumpar.
Välkommen till stearinljustillverkningen LJUSAB:s hemsida och se hela filmen om hur varje ljus tillverkas,
hanteras och paketeras till att bli ett färdigt Föreningsljus?
     För att lämna vårt bidrag som stöd till till föreningar och skolor,  bidrar vi med en extra hög marginal på 50%, enligt vårt riktpris.

User menu

Användarpolicy

Användarpolicy för vårt e-postformulär

Det finns två val att kontakta oss, genom e-postformuläret  eller e-postlänk.

Formuläret är till för att underlätta kontakten med oss, dels genom att det skickas en kopia till dig och dels genom att meddelandet skickas till rätt mottagare hos oss, för att uppnå en effektivare och snabbare hantering av meddelandet.

Uppgifterna i formuläret är till för att underlätta hanteringen och hanteras i enlighet med GDPR.
Vi betraktar och hanterar e-postadressen som en personuppgift.

Någon olovlig lagring av uppgifterna sker ej och vi lämnar t ex aldrig ut några e-postadresser, eller innehåll, till utomstående.
Uppgifterna används ej för andra ändamål mot de avsändaren avsåg när meddelandet avsändes.
Uppgifterna är inte åtkomliga för utomstående eller avsändare.

Klicka här för att återvända